Vikingagården i Årsunda

Jag och Joacim besökte vikingagården i Årsunda som ligger ungefär en mil utanför Sandviken. Det var roligt, speciellt att prata med de utklädda vikinganördarna som var väldigt insatta och gjorde sitt bästa för att slå hål på alla myter kring vikingar.

årsunda (9)

årsunda (22)

årsunda (20)

årsunda_oljelampa

årsunda (30)

Det påminner mig om att jag läste igenom Asa-Tors hammare av Ebbe Schön för en tid sedan under en period då jag hade svårt att sova. Mycket intressant läsning, i synnerhet stycket som handlade om hur mycket av den förkristna tron som hade överlevt i folktron när man började göra systematiska insamlingar av folkminnen under senare hälften av 1800-talet. Vissa element (som en stark ödestro) hade dröjt sig kvar, liksom några väsen och gudanamn, men de hade förstås blivit förändrade och förlorat mycket av sina forna personligheter. Om inte de isländska skrivarna under 1200-talet hade samlat in och skrivit ner gamla berättelser och dikter hade vi knappt haft någon bild av den nordiska asatron alls.