Grekisk mytologi

Här kan ni se illustrationer från grekisk mytologi. Många av dem är karaktärer i mina serier.