Agnosis 6

Innehåll

Med andra ögon
Hanna är en enkel bondflicka i de späda tonåren någon gång under 1700-talet. Det talas om att hon är lite efterbliven och alltid verkar befinna sig nånannanstans. Vad de inte vet är att Hanna har en hemlig vän som är så underlig att inte ens Hanna själv med säkerhet kan säga ifall denne vill henne illa eller väl.

Allmänt strunt
En nonsensaktig serie om att drömma om fel personer ur sf-serien Babylon 5.

Det är inte så här det ska vara (del 5)
En självbiografisk serie som jag tecknade på från och till mellan 2001-2003. Det skildrar det sista året som jag bodde hemma och livet i en rörig arbetarfamilj med alldeles för många barn.