Samarbeten

Jag har samarbetat i flera år med Patrik Rochling i den så kallade Johannasviten om fem böcker där jag tecknat och Patrik stått för manus och skissat byggnader. Dessa böcker är i kronologisk ordning Johanna, Hjärtat brinner, Skaparens folk, Pusselbitar och Vänd dig om. Vi har också gjort en informativ barnbok på uppdrag av landstinget Gävleborg som riktar sig till barn i problemfamiljer.