Höstens sista blomma

Jag är höstens sista blomma. 
Jag blev vaggad uti sommarens vagga, 
jag blev ställd på vakt mot nordens vind, 
röda flammor slogo ut 
på min vita kind. 
Jag är höstens sista blomma. 
Jag är den döda vårens yngsta frö, 
det är så lätt att som den sista dö; 
jag har sett sjön så sagolik och blå, 
jag hört den döda sommarens hjärta slå, 
min kalk bär intet annat frö än dödens.

Jag är höstens sista blomma. 
Jag har sett höstens djupa stjärnevärldar, 
jag skådat ljus från fjärran varma härdar, 
det är så lätt att följa samma väg, 
jag skall stänga dödens portar. 
Jag är höstens sista blomma. 

Edith Södergran

Jag lyckades göra arton teckningar till Inktober i år. Det här var en av dem.  Jag ska lägga upp flera senare, men jag tyckte att den här förtjänade ett eget inlägg.