Eleusis

eleusis7

Eftersom Persefone är en av mina favoritgudinnor är jag väldigt glad att vi hann med att besöka Eleusis, i nuvarande Elefsina, som en gång var centrum för de eleusinska mysterierna, en mycket populär mysteriekult tillägnad Demeter och Persefone. Hit vallfärdade nästan hela Atens befolkning en gång varje år. Vägen som processionen följde  startade i Kerameikos och kallades ”Den Heliga Vägen”, Hiera Hodos. Vägen som bussen tog från Aten hade samma namn.

eleusis1

Vid den här håligheten stod Ploutoneion, en helgedom tillägnad Plouton (Hades). Platsen ansågs stå i någon slags förbindelse med underjorden.

eleusis3

eleusis2

eleusis4

eleusis5

En kopia av den stora reliefen med Demeter, Triptolemos och Persefone. Triptolemos var en av de första som Demeter och Persefone invigde till sina mysterier. Ibland sägs han också vara den som Demeter valde ut till att lära resten av mänskligheten om jordbrukets konst.

eleusis6