Did you know that God’s name is Eris, and that He is a girl?

Den lilla damen bakom dagens lucka är min version av gudinnan Eris. I den grekiska mytologin är hon osämjans och oenighetens gudinna som mest är känd för att ha kastat in det gyllene äpplet med inskriptionen ”till den skönaste” under Thetis och Peleus bröllopsfest, vilket i slutändan orsakade det trojanska kriget. Inom discordianismen, en modern religion som grundades i slutet av 1950-talet, framträder hon som kaosets, oordningens och förvirringens gudinna, men i positiv bemärkelse. Discordianismen menar att kaos och oordning inte är något dåligt i sig, utan att det finns både kreativt och destruktivt kaos liksom det finns både kreativ och destruktiv ordning. Uppdelningen i ordning och kaos (där det första alltid betraktats som positivt och det andra som negativt) är bara en illusion och kallas för ”the Curse of Greyface”.

Till viss del är den en parodi på de äldre, etablerade religionerna och deras heliga skrift Principia Discordia är en salig blandning av underbart nonsens, men det finns seriösa undertoner. Efter att jag hade läst den var det omöjligt att inte försöka klämma in Eris i min forngrekiska fantasyvärld på något sätt. Hittills har hon dock bara varit med som bifigur i ”Sagorna vi lever med” i Agnosis 8.

All hail Eris! Fnord!