Oväntade fynd

Måndagar och onsdagar är jag på konsthallen i Sandviken. Redan första dagen som jag var där upptäckte jag några små statyetter i fornegyptisk stil som stod  tillsammans med andra konstnärliga föremål i bokhyllan i personalrummet. Senare fick jag veta att dessa statyetter skänktes till konsthallen 1959 av en professorska. Hennes avlidne make hade en gång fått dem i gåva av museet i Kairo under 1920-talet. Ett av föremålen, en statyett av guden Osiris, var bara en avgjutning, men beträffande de andra så hade museet garanterat deras äkthet.

Hur det verkligen låg till med den saken törs jag inte svara på. Det var bland annat två gravstatyetter (så kallade ushebti. De producerades i stora mängder och lades i gravarna för att fungera som tjänare i livet efter detta. Ifall den döde blev kallad till att arbeta kunde hans/hennes ushebti rycka in istället) och de var ganska nötta och fula med få synliga drag. Det hade funnits en skarabé också, men den var försvunnen.