Lördagssnusk

”She went to the bath
And dressed in a fine robe,
and allowed him to catch a glimpse of her body.
He gave in to his heart’s desire to do what men and women do.
The two embraced each other
And went passionately to bed.
They lay there, queen Ereshkigal and Erra, for a first day and a second day.
They lay there, queen Ereshkigal and Erra, for a third day and a fourth day.
They lay there, queen Ereshkigal and Erra, for a fifth day and a sixth day.”

Nergal and Ereshkigal

Lite gulligt snusk från den mesopotamiska mytologin. Myten om Nergal (Erra) och underjordens härskarinna Ereshkigal är en av mina favoriter därifrån (lustigt hur underjorden ofta verkar vara en del av mina favoritmyter). Inte minst för att Ereshkigal hotar med att släppa lös zombier på jorden som ska äta upp de levande ifall hon inte får sin vilja igenom. Jag har dock märkt att mesopotamisk mytologi inte verkar vara lika känd och populär som exempelvis den grekiska eller egyptiska. Lite underligt, tycker jag. De mesopotamiska gudarna är ju minst lika tokiga (det vill säga mänskliga).

Jag läste nyligen i Olav Hammers bok Religion i människors medvetanden och samhällen (där han citerar Pascal Boyers forskning) att de berättelser och religiösa föreställningar som människor lättast tar till sig och uppskattar är de berättelser där gudarna (eller vilka övernaturliga väsen det nu må handla om) uppför sig psykologiskt trovärdigt, samtidigt som de har förmågan att bryta mot naturlagarna. Den grekiska mytologin är förstås ett praktlexempel på detta, men även Gud och Allah beskrivs i Bibeln och Koranen med människoliknande mentala tillstånd. Sådana föreställningar har dock sällan varit populära bland teologer och intellektuella som menat att gud(arna) på intet vis liknar människor och inte kan beskrivas med mänskliga termer. Man kan hitta exempel på det från antikens Grekland och man kan se det idag.

Jag har förresten nyligen lagt upp lite bilder under fliken ”illustrationer”. En del av det har legat uppe här på bloggen tidigare, men det finns nog lite som jag inte visat tidigare.