Och livet går vidare i Borås

I den här kursen ska man inte bara skriva en egen magisteruppsats, utan även gå på andras uppsatsseminarier. Idag satt jag och kollade igenom vilka som kunde vara av intresse att lyssna på. Biblioteks- och informationsvetenskap är (enligt mig) i allmänhet ett tråkigt ämne, men i dess utkanter kan det ibland vara tillåtet att smyga in med ena foten på andra roligare områden, som historia eller litteraturvetenskap. Således hittade jag en uppsats som undersökt skriftkonstens betydelse för samhället i Mesopotamien och det forna Egypten. Jag började dregla lite grand bara av att skumma igenom innehållsförteckningen. Synd att det inte slumpade sig så att jag skrev uppsats ihop med den människan.

Och hur går det med min uppsats då? Nej, fråga inte.