Trevlig läsning

Jag brukar ibland läsa i tidskriften Populär Historia när jag befinner mig på högskolebiblioteket. Det senaste numret hade en artikel som handlade om synen på kärlek och äktenskap genom Sveriges historia (idealet med kärlek som äktenskapets grund är ju en relativt ung föreställning. Det brukar sägas att det först började spridas bland de lägre klasserna under 1700-talet). Det var förstås oundvikligt att även den fysiska sidan av kärleken togs upp i sammanhanget, eftersom äktenskapet (eller löftet om äktenskap) ofta var det enda som gjorde sexualiteten lovlig. Åtminstone för kvinnor. Som bekant var det mycket viktigare att kvinnorna höll på sig, så att deras män kunde vara säkra på att barnen verkligen var deras egna, medan männen däremot inte förlorade sitt goda anseende genom lite föräktenskapligt sex (för det mesta i alla fall. Jag vill minnas att män i vissa perioder straffades lika hårt som kvinnor för sina sexuella synder).

Den där sexuella dubbelmoralen är annars något som ständigt återkommer när man läser om föreställningar kring sexualitet i olika kulturer genom historien. Och det är väl egentligen inte så underligt med tanke på att de flesta samhällen haft en strikt uppdelning i manligt och kvinnligt, där det kvinnliga varit underordnat det manliga ifråga om makt och inflytande. Men det hade varit trevligt att få höra om undantagen lite oftare, även om de kanske är få. Boken A history of world societies nämner till exempel folken i Sydostasien där kvinnorna tydligen spelade en sådan stor roll i planterandet och skördandet av ris att detta gav dem en viss auktoritet som även visade sig på det sexuella planet. Det innebar inget socialt stigma att bli av med oskulden eller att låta skilja sig, och kvinnorna innehade en ovanligt aktiv roll när det gällde uppvaktning och den sexuella samvaron. Det sägs dessutom att männen ibland utförde smärtsamma kirurgiska ingrepp på sina penisar för att öka kvinnans njutning (exakt hur det gick till förtäljer dock inte historien. Liksom jag inte riktigt får grepp om när detta egentligen var, men kapitlet verkar sträcka sig från slutet av 1400-talet evt till slutet av 1600-talet evt).

  • Göran S

    Jag tror att innan kvinnan fick ställning som ett starkare eget subjekt kunde mannen i det gamla bondesamhället vara den som straffades hårdare — han hade ju gått in och stört gårdens fortlevnad inom äkta familj. (Tyvärr minns jag inga detaljer, det var en lärare på en uppsatskurs i historia som hade en mycket intressant men inte jättelång utvikning om det.)

  • http://www.blogger.com/profile/09513866212871593402 Li

    Aha? Själv minns jag som sagt bara att det fanns en period när mannen skuldbelagdes lika hårt som kvinnan. Har för mig att det var i samband med att folk blev än mer religiösa under 1600-talet och började tillämpa gammaltestamentliga tankegångar i större utsträckning (moralen skulle skärpas bland folket annat fanns risken att Gud skulle straffa hela Sverige).