I am the master of the rings!

You Should Rule Saturn

Saturn is a mysterious planet that can rarely be seen with the naked eye.

You are perfect to rule Saturn because like its rings, you don’t always follow the rules of nature.
And like Saturn, to really be able to understand you, someone delve beyond your appearance.

You are not an easy person to befriend. However, once you enter a friendship, you’ll be a friend for life.
You think slowly but deeply. You only gain great understanding after a situation has past.

Det låter ju trevligt. Vad testet däremot inte tog med i beräkningen är att jag varken kan flyga (det finns ingen fast yta på Saturnus) eller har lungor som är kapabla att andas i en atmosfär bestående av väte och helium. För att nämna bara några saker.

  • http://www.blogger.com/profile/13872281779827534403 Nickan

    Jag har också blivit utnämnd som ledare för Saturnus. Hur gör vi då? En kamp på liv och död om makten, eller miljöpartistisk lösning?

  • http://www.blogger.com/profile/09513866212871593402 Li

    Hehe. Saturnus är ungefär nio gånger större än Jorden, så jag har råd att vara frikostig och dela med mig.