Pausbild

Jag har föresatt mig att försöka skriva en sida om dagen på den där jävla essän, så att den säkert blir färdig innan onsdag nästa vecka. Under tiden kan ni titta på den här bilden från min senaste serie.

Jag tror att de skrattar för att de slipper lägga tiden på jobbiga hemtentor.