Indisk visdom

Glöm påståenden om att österländska mystiker genom meditation skulle ha upptäckt relativitetsteorin eller föregripit kvantfysiken långt innan den västerländska vetenskapen. Det här är vad jag kallar för indisk visdom:

Vem vet, vem kan väl här förkunna
varifrån skapelsen härleder sitt
ursprung? Hit är gudarna ju komna
ifrån henne. Men vem vet varifrån
hon själv är kommen?
Hur denna skapelse har gått till,
om nu den skapades eller inte skapades,
det vet förvisso han som bevakar den
i högsta himlen, eller vet det inte.

Det är nästan agnosticism! Texten kommer från Rig Veda som troligen sammanställdes omkring 500 f v t, men vars äldsta delar härstammar från 1500 f v t eller ännu längre tillbaka. Det är svårt att veta exakt hur gammal den är, eftersom den hade bevarats i en muntlig tradition väldigt länge innan den blev nerskriven.
Jag hittade den svenska översättningen i Heliga skrifter av Bengt Arvidsson, men som vanligt låter allt bättre på engelska:

Who knows for certain, who here shall declare it:
Whence was it born, whence came creation?
The gods are later than this world’s formation;
Who then can know the origins of the world?
No one knows whence came creation
And whether he has or has not made it.
He who surveys it from the lofty skies;
Only he knows, or perhaps, he knows not.

Annars går religioner som bekant inte endast ut på att försöka förklara världens och människans urprung, utan även på att legitimera härskarnas makt och bevara den rådande samhällsordningen. Hinduismen är inget undantag.